Puheenjohtaja
Matti Isokangas, OYS
matti.isokangas@ppshp.fi


Sihteeri 
Jussi Numminen, HUS
jussi.numminen@hus.fi


Muut hallituksen jäsenet

Petri Saari, KYS
petri.saari@kuh.fi

Juha-Pekka Pienimäki, TAYS
juha-pekka.pienimaki@pshp.fi